Kor choral


Kormotetter:


To motetter til tekst af Søren Kierkegaard (1984-87)

Magnificat (1990) for ligestemmigt dobbeltkor

Thi således elskede Gud verden (1992)

Credo (nicaenum - 1992)

Koralmotet over ”Talsmand, som på Jorderige” (1997)

To motetter til tekst af Ole Sarvig (2002)

Gør dig rede, bliv lys! for kor og orgel (2003)

Herre, du ransager mig Ps.139 (2003)

Bryd ud i fryderåb Ps. 100 (2011)

Et år mere, Herre (2012) (Poul Borum)

Gud har smidt en bombe (2019) (Simon Grotrian)

O sacrum convivium (2019) af Liber Usalis

Psalmodie (2020) 12 Davidssalmer for blandet kor

Gud, gode Gud (2020) (Ole Sarvig) for blandet kor S-A-B


Kor og instrumenter:


Alleluia (1990) for kor og orgel  Edition Egtved

Det evige Halleluja (1992)

          kantate til 14. s.e.Trin. for soli, kor og orgel

Hvor herligt Dit navn (1996) Ps.8

          for børnekor og kammerensemble

Blomstre som en rosengård (1997) for kor og orgel

Benedic Domino (2006) for kor og barokensemble

De Profundis (2006) for kor og percussion

Messe til det nye Årtusinde (1999)

          for soli, kor, orgel, messingensemble og orkester

Seks Latinske Motetter (2011) for pigekor og orgel

Advent (2011) liturgisk musik til 1. s. i Advent

Løft jeres hoveder, I porte (2011) for kor og orgel

Eja, mitt hjärta (2011) for kor og harpe   

Herrens Ånd er over mig (2011) for kor og orgel

Juleroser og Engleskyer (2013) for pigekor og harpe

Skt. Annæ Messe (2014)

         for sopran, bas, ligestemmigt kor, rørklokker og orgel

Råb af fryd for Herren (2015) for kor og orgel

Nu fryde sig hver kristen mand (2016) for pigekor og orgel

Herre! giv mig frimodighed (2017)

          for countertenor,choir, organ and ensembleKoraludsættelser:


Ni koralmotetter (1974-1976) Edition Egtved

Nu fryde sig hver kristen mand

Dejlig er den himmel blå

O store Gud! din kærlighed

Aleneste Gud i Himmerig

Sover I? Hvor kan I sove?

Jesus står i stor vanære


Originalmelodier:


At tro er at komme

Nåden er din dagligdag

Blåt vælded lys frem

Du som er i det høje

Brylluppet i Kana

Du kom til vor runde jord

Menneske, din egen magt

Talsmand, som på jorderige

Herre Konge, det er tid

Lille barn i krybben lagt

Se, hvilket menneske

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Du, som gi’r os liv og gør os glade

Velkommen de Jesus i Nazaret bød

Mørkeverden. Offertime

Hellig, hellig, hellig

Som hjorten, der tørster ved søen

Du skal elske din næste som dig selv

Der er tid tl at fødes og tid til at dø

Hør morgenens sang!

Ingen blir kaldet af Kristus

Versebog om Det Guddommelige

ni salmer til tekster af Kirsten Tange Jørgensen


Melodier og korsatser til 15 salmetekster af

Simon Grotrian


Denne verden aber efter

Din frelser blir din klippe

Guds nåde er en vintergæk

Velsign mit barn, du kære Gud

En skov af lærketro

Lad os bære hjertet frem

Kære Gud, kære Gud!

Jeg fryser i mit verdensskrud

Jeg viger i min sjæl

Helligånden

Halleluja!

Han glemmer mig aldrig

Tak for dét, og meget mer

Hvad er nød for Herrens trone?

Aften, kom!

        - udgivet af Edition Wilhelm Hansen

Kalken med Ordet

Jesusbarnet kommer som en kile


Musik til reformationsjubilæet 2017 klik herOrgel organ


Fire orgelkoraler (1974-76)

Jeg ved, på hvem jeg bygger

Guds godhed vil vi prise

Befal du dine veje

Af højheden oprunden er

Fata Morgana (1983) for orgel

De Profundis (1991) for orgel

Tre Påske Præludier (1992) for orgel

Easter Toccata (2014) for trompet og orgel

Nu blitzer Åndens hvide lys (1999)

          koralpartita for orgel

Toccata (2011) for orgel over

            Wie schön leuchtet der Morgenstern

Nun laßt uns den Leib begraben (2014)

Recording of first performance , Tower of London Dec.2014

Tombeau d’un Ange (2015) for orgel


Sang og orgel

Stabat Mater (1986)  Jacopone da Todi

Lilien og Fuglen (1987)  Søren Kierkegaard

Sange fra Angstens Riger (1992)  Ole Sarvig

          Å Gud, min Angst er såre stor           

          Den varsomhed, hvormed Du led            

          O Gud, tal sagte nu

Seks Grotrian-salmer (2009)  Simon Grotrian - Edition WH

Fem Maria Hymner (2022)


Historisk kan kirkens rolle som bærer og formidler af kunst og kultur næppe overvurderes. Langt ind i vort eget århundrede har det religiøse spillet en afgørende rolle som kunstnerisk tema, og kirken har forstået at bruge og udvikle kunsten. Tænk blot på kunstnere som Michelangelo, Thorvaldsen, Palestrina, Bach, Rilke, Kierkegaard, Nolde - listen er uendelig. I vor tid er billedet blevet et andet. De væsentlige kunstneriske nyskabelser sker ikke længere med kirken som tumleplads.

Det er der mange grunde til. Den almindelige sækularisering har gjort sit: ‘det religiøse’ er for mange mennesker (også mange kunstnere) blevet et emne - og ikke et livsvilkår. Men jeg tror desværre, at kirken selv er med til at fremme tendensen. I sin iver efter at komme folk i møde og gøre sit budskab spiseligt sigter man lavere og lavere. Man undgår det anstødelige, det provokerende, det besværlige.

Det er en farlig vej!  Det kristne budskab er nu engang modsætningsfyldt og kontroversielt. Fortællingen om Guds Søn, om Opstandelsen og Det Evige Liv er og bliver et mysterium. Kærlighedsbudet er en ubegribeligt omfattende og radikal fordring af vores tilværelse. Og selvom det kan give en vis publikumssucces på kort sigt, så er det løgnagtigt at forenkle det og rationalisere det.

Uddrag af John Frandsens essay:

Kunst - et sprog om ‘Det Ubegribelige’

Fra denne side kan du gratis downloade noder i PDF-format.

Programnoter, tekster og anmeldelser

af nogle af værkerne kan findes her.

Du er altid velkommen til at sende en mail til jf@JohnFrandsen.eu hvis du ønsker yderligere materiale eller oplysninger om musikken.
From this site you can download

scores in PDF format.

Program notes, texts etc. to some of the works can be found here.

You are always welcome to send an e-mail to jf@JohnFrandsen.eu if you need further information.

Kierkegaard motet no.1

Camerata Koret

Michael Bojesen, dirigent

Benedic Domino

Convivium

John Frandsen, dirigent

Af højheden oprunden er

orgelkoral

John Frandsen, orgel

Lilien og Fuglen

Bodil Øland, sopran

John Frandsen, orgel

Der er mere inspiration at hente for både præster og

kirkemusikere på  

www.salmer.dk

Klokkespil carillon

Bells of Budolfi (2012)

Erik Kure, carillons

Budolfi Kirke, Aalborg

17. August 2012 (uropf.)Musik til advent og jul

Råb af fryd for Herren

Aarhus Domkirkes Kantori

Kristian Krogsøe, orgel

Carsten Seyer-Hansen, dirigent