Naar Kunst kræver en Forklaring,

er der altid noget muggent ved den...


Foredrag

John Frandsen tilbyder sig gerne som foredragsholder, hvor han fortæller om sin musik, sine opgaver, sit kunstneriske virke.


Nedenfor finder du eksempler på emner, som John Frandsen tidligere har talt om. Men han er også åben over for at tage andre temaer under behandling.


Klik her for at sende en forespørgsel om et foredrag - eller ring direkte til komponisten på tlf. 2687 6226.

Udsigt fra mit arbejdsværelse


Hvordan former dagligdagen sig i komponistens værksted? Hvilke overvejelser gør han sig undervejs i sit arbejde fra undfangelsen af de første spæde  ideer og indfald frem til det færdige værk?


Hør om den kreative proces, lyt til eksempler fra John Frandsens produktion - og stil alle tænkelige og utænkelige spørgsmål: “skyd på komponisten!”
“Jeg forstår ikke moderne musik!”


Mange lyttere føler sig fremmede over for samtidsmusikkens tonesprog. Men det flygtige, det abstrakte, det “uforståelige” er faktisk et grundlæggende vilkår i den kunstart, vi kalder musik: tonerne vil ikke “begribes” - de vil blot gribes.


Lyt til værker, du aldrig har hørt før, og hør om mulige indgangsvinkler til musikkens mange fortællinger, oplevelser og hemmeligheder.
Opera - hysteriets udtryksform!


Opera er en af de mest over-gearede og besynderlige former for dramatisk og kunstnerisk udtryk, der findes. Det vrimler med urimeligheder: Hvorfor synger de hele tiden? Og hvorfor skal det tage op til en halv time at falde død om?


Hvad er det, musikteateret kan, som ingen andre fortælleformer kan? Hør et bud fra en komponist, der har arbejdet i mange år med genren: John Frandsen har indtil videre skrevet ni operaer i meget forskelligt format - fra intim scenisk monolog til stor symfonisk opera.


Foredraget byder på masser af musik- og videoeksempler fra John Frandsens operaer.
Requiem - en messe for livet


I 2013 uropførte Danmarks Radio et halvanden time langt Requiem af John Frandsen. En dødsmesse med anvendelse af hele det traditionelle, latinske ritual. Ind imellem de latinske tekster var flettet moderne danske salmetekster af Simon Grotrian.


Hvad får en dansk komponist i det 21. århundrede til at kaste sig ud i en sådan opgave? Hør John Frandsen fortælle om sine tanker - og om forholdet mellem det tidløse ritual og det pulserende liv, mellem tradition og fornyelse.


Foredraget kan evt. kombineres med en koncertmosaik omkring Simon Grotrian - med sang, orgel og oplæsning.
Liturgien som drama - dramaets litugi


Kirkens ritualer er udsprunget af oldtidens teater. Messen er en slags ‘stiliseret drama’, en overpersonlig, tidløs liturgi, der gennemspiller den religiøse fortælling i et symbolsk sprog.


Hør eksempler på, hvordan komponister igennem tiderne har arbejdet med messens dramatiske dimension - fra Palestrinas krystallinske klarhed, over Bachs monumentale messer og passioner til Requiem-satser af bl.a. Mozart, Verdi, Britten - og John Frandsen selv.
Fra Grundtvig til Grotrian


Den danske højmesse har salmesangen som sin rygrad, og Danmark har en helt usædvanlig stærk salmetradition med store digtere som Kingo, Brorson, Ingeman og Grundtvig. Også i dag skrives der nye salmer; faktisk er der næsten tale om et salme-boom i disse år. Men hvad er det i grunden, der kendetegner en god salme - tekstligt og musikalsk?


John Frandsen er selv både komponist og organist og har således en lang karriere som aktiv kirkemusiker. Han har ved flere lejligheder ytret sig om salmetraditonens fornyelse og om forholdet mellem form, indhold og kunstnerisk kvalitet. Han har også selv skrevet melodier til en række nye salmer - ikke mindst af salmedigteren Simon Grotrian.


Foredraget kan evt. kombineres med en koncertmosaik omkring Simon Grotrian - med sang, orgel og oplæsning.