(placeholder)

Oktober-November 2017


Et begivenhedsrigt år er nu gået ind i sidste kvartal. 2017 har været meget travlt - med mange spændende bestillingsopgaver og deraf følgende koncertopførelser. Jeg føler mig utroligt privilegeret over at få mulighed for igen og igen at arbejde sammen med så mange skønne, kompetente, loyale og dedikerede musikere.


Året har budt på en operapremiere (Martyriet), som førsteopførtes på Operaens intimscene Takkelloftet i januar. Der arbejdes for tiden intenst på at tilrettelægge en turné i efteråret 2018, der skal bringe denne kammerforestilling om Kaj Munk og hans sidste tid rundt i hele landet. En meget speciel forestilling med bare to sangere og kvartetten KOTTOS, som med deres helt unikke besætning af blokfløjter, accordion, bouzouki og cello har specialiseret sig i en musik, der ligger midt imellem alle genrerne. Vi håber snart at kunne præsentere tider og steder for turnéen.


Der har også været masser af reformationsfejringer i år, hvor hele verden hylder 500-året for den dag, da Luther opslog sine oprørske teser på kirkedøren i Wittenburg. Jeg har bidraget med et par værker til fejringen - bl.a. en kantate (Giv mig frimodighed), som fik en flot uropførelse i Aalborgs domkirke Budolfi i september. Jeg får også fornøjelsen af at høre Fredensborg Slotskirkes Kor og organist uropføre min introitus over "Nu fryde sig hver kristen mand" ved festgudstjenesten i Helsingør Domkirke 29. obtober.


Og så var dette efterår også tiden for urpremieren på Mortens og Livs ambitiøse liedprojekt "Den Moderne Romantiker". Ni skandinaviske komponister havde sagt ja til den udfordring at genkomponere nogle af de mest ikoniske liedtekster fra det romantiske repertoire. Alle ni værker uropførtes i Stavnsholtkirken i september, og mange af komponisterne havde fundet vej fra nær og fjern. Det blev en flot og mindeværdig aften.


I dette efterår har jeg også haft fornøjelse af at samarbejde med et par af de unge talentfulde kinesiske musikere, der er kommet til Danmark som følge af det flotte udvekslingssamarbejde, som Konservatoriet i København har etableret med Kina. Verdens første Music Conficius Institute har nu fem år bag sig, og det blev fejret på Kinas nationaldag med et værk, som jeg havde skrevet, for dizi (traditionel kinesisk træfløjte) og guitarduo. Værket bygger på den allerældste noterede nordiske melodi, Drømdæ mik æn drøm.


En anden ung kineser, slagtøjsspilleren Wu Yan, har bestilt et solostykke for marimba til sin solistdebut dette efterår. Hun er en elegant virtuos, der nærmest ikke kan få et stykke, der er svært nok til hende! Hendes levende og dansante spillestil har inspireret mig til værket Ballerina, som jeg glæder mig til at få at høre.


Og Christine Bjørkøe - én af Danmarks virkelige verdens-pianister - har givet min klaverfantasi Poseidon nogle formidable opførelser. Stykket er en del af en række værker, der alle er insireret af skikkelser fra den græske mytologi. En Olympisk Suite.


Min lærer fra konservatorietiden, Karl Aage Rasmussen, fylder 70 år i år, og det er bl.a. blevet fejret af Athelas Ensemblet ved en koncert i oktober. Her havde man bedt fire af "Klaage"s elever om at skrive små hyldestfanfarer til ham, og jeg bidrog med en Biglietto d'Auguri. Det var en stor glæde at kunne være med til at fejre én af de helt store skikkelser i dansk musikliv.


Nu er jeg gået i gang med de indledende sonderinger i forhold til et par mulige nye operaprojekter. Det gælder først og fremmest en kammeropera om Marie Grubbe, som i givet fald skal have premiere i 2020. Projektet er dog endnu kun i en meget indledende fase, og vi skal bl.a. sikre os, at det kan finde et 'hjem' - at der er en scene eller et kompagni, der vil tage projektet til sig. Mere herom senere.


Og til allersidst: Efter reformationsfest og Allehelgen nærmer vi os advent og jul - klik her for gode ideer til musik for solo, kor og orgel til den kommende højtid - både til liturgisk brug og til årets julekoncerter.


John Frandsen