UTOPIA (2020)

for blandet kor og sinfonietta - mixed choir (SATB) and sinfoniettaUTOPIA er bestilt af

Athelas Sinfonietta Copenhagen

og Mogens Dahls Kammerkor.UTOPIA was commissioned by

Athelas Sinfonietta Copenhagen

and Mogens Dahl's Chamber ChoirDownload full score

For performance material:

please contact the composer


UTOPIA er et kærligt tilbageblik på 60'ernes ungdomsoprør. En tid fuld af smukke og stærke visioner om en ny verdensorden baseret på peace, love and harmony. Båret af en måske nok naiv, men også storslået drøm om menneskelig forbrødring ovaralt i verden.


Bevægelsen blev i høj grad drevet frem af sin musik. Masser af ikoniske sange, store festivaler, ekstatiske rytmer, rock, folk, protestsange... Musikken var oprørets rygrad; her fandt drømmen om fri kærlighed, kollektivt ansvar og personlig selvindsigt sit sprog på tværs af landegrænser og lokale kulturer.


Vi, der oplevede perioden, husker den som båret af en kolossal optimisme. En klippefast tro på, at verden ville blive et bedre sted at være, når 'vores' generation skulle overtage den. Men også en stærk social og politisk indignation over enhver form for uretfærdighed og ulighed. Det kom altsammen til udtryk i sangene med en ufattelig stærk ungdommelig selvbevidsthed.


I dag - 50 år efter - er det på sin plads at reflektere over, hvad vi lærte af den tid. Hvordan og i hvilket omfang lykkedes det os at reformere verden og realisere vores utopier? Forestillingen om et paradis på jord må siges at være blevet gjort til skamme. Men hvad tog vi med os, trods alt?


Dette værk tager udgangspunkt i den gammeltestamentlige tekst fra Prædikerens Bog om tid og evighed.  "Alt har sin stund; hver ting under himlen har sin tid." Ind i denne universelle og på sin egen paradoksale måde tidløse tekst væver sig centrale sange fra 60'erne. Sange om nye tider, om håb og drømme, om vrede over krig og længsel efter fred.


Værket slutter med den store lyse anråbelse fra musicalen HAIR: Let the sunshine in! Ind over denne ekstase hører vi brudstykker af Martin Luther King's store frihedstale "I have a dream..."  i ubarmhjertig dialog med den herostratisk berømte amerikanske eks-præsident Trumps hyldes til Law and order. To tidsaldres diametralt modsatte fortolkning af den amerikanske drøm - og af begreber som frihed, ansvar og retfærdighed.


Måske er tiden inde til et nyt ungdomsoprør? Vil klimakampen, flygtningekrisen, de nye militære spændinger, racisme, sult og fattigdom på kloden skabe en ny oprørsbevægelse i kritik mod alt det, der ikke lykkedes for 68-generationen? Tiden må vise det. Alt har sin tid. The times they are a-changing.


John Frandsen