(placeholder)

Nocturnal Procession (2001)

for guitar duo

Maria Camitz & Leif Hesselberg

koncert i Stavnsholtkirken

januar 2012


Partitur score


CD recording by

Gantriis-Zimmermann Guitar Duo

on the album "PINPOINTS"

Albany Records, USA

Listen on Spotify


Nocturnal Procession er en natlig fantasi - en rituel march, der med en næsten liturgisk uafvendelighed fører os igennem en række dunkle landskaber. Musikalsk har stykket form som en passacaglia; et forløb på 11 takter, der gentages og intensiveres i kraft af ganske små motiviske og rytmiske forskydninger.

John Frandsen


Ask for English version of this program note