Juni 2009


Ved den årlige studiedag i Forum for Musik og Teologi 2. juni 2009 i sognegården ved Sct. Bendts Kirke, Ringsted præsenteredes mine syv nye melodier til salmetekster af Simon Grotrian. Her fortalte jeg om arbejdet på mit Requiem - en værkbestilling fra DR Symfoniorkesteret, hvori den klassiske latinske Requiemtekst modstilles af Grotrians moderne salmetekster. Læs mere om Requiem her. Dagen sluttede med en times koncert i det smukke kirkerum. Ved koncerten medvirkede Kirsten Grove, alt, og Ulla Salicath, liturg - og selv sad jeg ved orgelet.


Grotrian-koncerten er en slags pilotprojekt for mit Requiem. Som i Requiem-messen går bevægelsen fra mørke til lys, fra fortvivlelse og rædsel til håb. Koncerten sammenstiller Grotrians salmer med forskellige digte og bibeltekster samt et udvalg af Dvoraks "Biblische Lieder" (til tekster fra Salmernes Bog). Der er foreløbig planlagt to gentagelser af koncerten i august. Men vi håber at få mulighed for at præsentere programmet mange flere steder rundt omkring i Danmark. Du kan finde programmet her. Og send mig gerne en mail, hvis du ønsker at høre nærmere om pris og muligheder for at bestille koncerten.


Et udvalg af Grotrians tekster skal som sagt indgå i mit Requiem. Men jeg har desuden intentioner om at fortsætte mit arbejde med hans salmetekster i et længerevarende projekt. Det er nemlig min plan at komponere originalmelodier til en større cyklus af Grotrian-sange. De skal have en udformning, der svarer til digtenes ejendommelige balance mellem tradition og fornyelse, mellem alvor og leg. Læs mere om Simon Grotrians salmer her.


Grotrian er uhyre formbevidst. Han anvender i sine salmer meget streng og klassisk rimstruktur og metrik. Flere af hans tekster har ligefrem karakter af parafraser over eksisterende salmer - tag f.eks. flg. tekst fra digtsamlingen "Livet er en ko" fra 2000:


        Gud har smidt en bombe

        ind i vore sumpe

        ved sin Helligånd

        skabte det dig pine

        jeg fortrak en mine

        gled i alle bånd

        vær bered

        til kærlighed

        dén, der sprænger vore tage

        Gud har bagt en kage.


Verset sender tydeligvis en kærlig hilsen til Brorsons "Gud skal alting mage" (salmebogens nr. 34). Både det specielle, kunstfærdige versemål og den sidste verslinje peger derhen. Netop denne Brorson-salme er i øvrigt en reference, som Grotrian vender tilbage til i flere andre af sine salmetekster. Det karakteristiske er imidlertid, at den klassiske form og den stilsikre anvendelse af kendte kristne metaforer og bibelhenvisninger hos ham til stadighed vendes og drejes i et troldspejl. De velkendte religiøse billeder sprænges i stumper og stykker og falder ned i nye, kalejdoskopiske mønstre.


Den musik, jeg har i ørerne til hans tekster, har en overflade af sangbar enkelhed, som svarer til digtenes klassiske form. Men den har samtidig en understrøm af tvetydighed og 'skæve' assosciationsbærende lag. Der kan være elementer af både markedsplads, minstrel-sang, kabaret og gregoriansk melodik. Og meget, meget mere...


I første omgang findes der nu de syv melodier, der blev præsenteret i Ringsted - de findes dels i rene korversioner og dels i en version for sang og orgel. De skal senere instrumenteres for en besætning, der bl.a. inkluderer akkordeon, saxofon og slagtøj; lidt i retning af orkesterklangen i min operatrilogi Tugt og Utugt i Mellemtiden. Hele projektet sigter ikke ensidigt på koncertfremførelse, men i mindst lige så høj grad på cd- eller dvd-udgivelse. Og måske fremført af en forsanger med en i klassisk forstand uskolet stemme. Lad os se - projektet er i enhver henseende work in progress.


John Frandsen