Laterna magica (1996)

for cello solo and elctronics

Laterna magica blev komponeret i 1996 på opfordring af cellisten Morten Zeuthen, som uropførte værket samme sommer på SUSÅ Festivalen. På dette tidspunkt havde Morten just anskaffet sig en lille elektronisk effekt-box, og han havde lyst til at udforske dens muligheder i et nyt værk.

Laterna magica var betegnelsen for de tidligste film- og billedfremvisere, hvis ’magiske lys’ fremkaldte nye, fascinerende visuelle oplevelser. Mortens lille magiske box og dens elektroniske effekter åbnede på tilsvarende måde for en klangverden, der var mere ’rumlig’ og ’filmisk’, end den rene klassiske cellolyd. Derfor fik værket form af en række som en række af forskellige musikalske stemningsbilleder eller øjeblikssituationer. Til tider drømmende og meditative, til andre tider spøgelsesagtige, som var Vivaldis genfærd dukket frem af skyggerne...

Værket kan opføres både med og uden elektronisk udstyr.

John Frandsen

Partitur score


Live electronics:

kontakt komponisten for patch

                 please contact th composer for patch

Laterna Magica

Michael Kaufman, cello

Koncertoptagelse

Thy Master Class 2013