De/cadences (1987)

blæserkvintet nr. 2 wind quintet no. 2

Programnote


De/cadences er titlen på min 2. blæserkvintet, som er skrevet på bestilling af “Ny Musik i Birkerød”. Stykket er mit første forsøg i genren “instrumentalteater”.

Grundlaget for værket er nogle solokadencer for hvert af de fem instrumenter. På skift træder de enkelte musikere ud af ensemblet for at præsentere sig selv og deres egen musik - ofte en musik, der står i kontrast til den musik de får lov til at optræde med i gruppen.

I kraft af disse solooptrædener får musikerne mulighed for at “realisere sig selv”, men som stykket skrider frem, sker denne individuelle udvikling mere og mere på bekostning af lysten og evnen til at indgå i den kollektive sammenhæng. Mod slutningen af stykket er de fem musikere faktisk helt isolerede - uden nogen kontakt med hinanden.

Med andre ord: en forceret afbildning af forholdet (konflikten?) mellem solist og ensemble, mellem behovet for selvudfoldelse og fællesskabets krav, - ja, måske endda mellem individ og samfund!Partitur score

download


Stemmer parts

kontakt komponisten

Anmeldelser


John Frandsen behandlede rummet i Helsingør Theater på en befriende måde. I scenes faste riddersalsdekoration modsiger rummet konsekvent den ny musik, og der må derfor ligge en bevidst kritisk distance til rummet, for at det overhovedet giver mening at opføre ny musik her.


Frandsens "De/cadences" for blæserkvintet blev opført af fem englændere med solbriller, vandrende rundt mellem nodestativer i diverse aparte positioner. Værket er fuldt af lidet ærefulde hentydninger til Mozart og Beethoven, og hvæsende udfald og overfald blæserinstrumenterne imellem. Musikerne fjerner sig mere og mere fra hinanden, flere af dem ifører sig høreværn, indtil lyset til slut går ud.

Jakob Brønnum, Århus Stiftstidende


Blandt de danske værker stod John Frandsens happening "De/cadences", hvor solbrillemaskerede musikere udfoldede et musikalsk skænderi. Undervejs træder musikerne ud af ensemblet og realiserer sig selv i forskellige soli. Konflikterne tilspidses så meget, at tre af musikerne tager høreværn på, og kort efter mørklægges scenen - og værket er færdigt!

Steen Søgaard, Morgenavisen Jyllands-Posten

Concert performance

Thy Chamber Music Festival 2015

Viborg Musiksal


Ashley Stanley, flute

Andreas Oeste, oboe

Edward Sundra, clarinet

Nicolas Castellano, horn

Isaac Roles, bassoon


De/cadences is my 2nd wind quintet, commissioned in 1987 by Ny Musik i Birkerød. The piece was my first work in the genre ‘instrumental theatre’.

The quintet is based on a series of solo cadenzas for each of the five instruments. The individual members of the ensemble, in turn, step out of the group to present themselves and their own music – often music that is in strong contrast to what they are allowed to play in the ensemble.

Due to these solo performances, the musicians get an opportunity to ‘realize themselves’. But as the piece proceeds this individual development takes place more and more at the cost of the will and the ability to participate in the collective. By the end of the piece all the five musicians are in fact totally isolated – left alone with fragments of their own music and no contact at all with each other.

In other words: a radical picture of the relationship (conflict?)  between soloist and ensemble, between the need for self development and the demands of the community – perhaps even between individual and society?